اذکار الهی

اذکار الهی

ذکر مجرب برای رفع بدخویی و دوست داشته شدن توسط مردم

اگر کسی را بدخوی باشد هر روز 95 بار بخواند حق تعالی آن بدخویی برطرف گرداند و اگر دوستی ...

line

دعاها

دعاها

دعای مجرب برای اینکه کسی را از مقام خود آواره کنید

اگر خواهی کسی را از مقام خود آواره کنی قدری تخم اسفند را بگیر و هفت مرتبه سوره فیل ...

line

رزق و روزی

دعا برای افزایش رزق و روزی

اذکاری مجرب برای رسیدن خرجی از غیب

هر که این چهار اسم را بر چهار رکن خانه نویسد خرجی او از غیب خواهد رسید طرف شمال ...

line

محبت و مسخر کردن و آشتی

دعا برای افزایش محبت و عشق و مسخرکردن مطلوب

دعای مجرب برای ایجاد آشتی و صلح بین دو نفر

چون در میان دو کس منازعه و خصومت باشد این آیات را بر کاغذی نوشته و بنویسید کذلک یهدی ...

line

امراض و بیماری ها

دعا برای شفای امراض و بیماری ها

دعای مجرب برای رفع درد دندان

یک قطعه سبزی تهیه و روی آن می نویسی : الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ ...

line

رفع گرفتاری و غم

دعا برای رفع گرفتاری و غم و اندوه و مصیبت

ختم مجرب قرآنی برای رفع گرفتاری

40 روز این آیه مبارکه را ورد نماید هفتاد مرتبه بخواند رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي بعد از فازغ ...

line

دفع بلا و محفوظ ماندن

دعا برای دفع بلا و آفت و محفوظ ماندن

چاره بلا با خواندن زیارت عاشورا

علاّمه بزرگوار حضرت آقای شیخ حسن فرید گلپایگانی که از علمای طراز اول تهران هستند از استاد خود ...

line

پیدا کردن اشیاء گم شده

دعا برای پیدا کردن اشیاء گم شده و سرقت شده

دستوری مجرب برای پیدا کردن اشیاء گمشده

خواندن سوره حمد و توحید و هدیه کردن ثواب آن به روح مادر حضرت امام رضا علیه السلام برای ...

line