اذکار الهی

اذکار الهی

ذکر مجرب برای منکشف شدن حقایق اشیاء

هر کس در شب جمعه بعد از دو رکعت نماز حاجت در سجده 150 مرتبه بگوید یا فتاح حقایق اشیاء ...

line

دعاها

دعاها

تاکید لعن بر بنی امیه بعد از هر فریضه

سزاوار نیست بعد از هر نماز واجب لعن بر بنی امیه ترک شود زیرا ائمه معصومین در این ...

line

حاجات و مهمات

دعا برای گرفتن حاجات و مهمات

دعای مجرب به جهت برآورده شدن حاجات و مهمات

هر که بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم را شب دوشنبه در وقتیکه مردم بخواب باشند ابتدا ...

line

رزق و روزی

دعا برای افزایش رزق و روزی

ختمی مجرب برای افزایش رزق و روزی

هر که به جهت روزی این آیات را 1001 بار بخواند روزی بر وی فراخ شود و مرادات ...

line

محبت و مسخر کردن و آشتی

دعا برای افزایش محبت و عشق و مسخرکردن مطلوب

ذکر برای ایجاد محبت تا بی نهایت و جدا نشدن تا روز مرگ

به جهت تحبیب و تالیف قلوب و تسخیر مطلوب در روز جمعه هزار بار ذکر الودود را بر انار ...

line

امراض و بیماری ها

دعا برای شفای امراض و بیماری ها

دعای مجرب برای رفع درد دندان

مرحوم عبد المطلب ره می گوید : صاحب در الظیم آورده مردی در بصره درد دندان ها را ...

line

رفع گرفتاری و غم

دعا برای رفع گرفتاری و غم و اندوه و مصیبت

ختمی مجرب برای خوب شدن حال مصیبت زده و غم زده

بر هفت کاغذ ( با روغن بادام مثلا ) سوره الم نشرح را بر هر کدام بنویسند و ...

line

دفع بلا و محفوظ ماندن

دعا برای دفع بلا و آفت و محفوظ ماندن

ذکر مجرب برای دوری از بلایا و آفات

هر که در بلایی یا آفتی یا دشمنی بود 57 روز هر روز 159 مرتبه بخواند حق تعالی خلاصی ...

line

پیدا کردن اشیاء گم شده

دعا برای پیدا کردن اشیاء گم شده و سرقت شده

ختم مجرب سوره توحید برای پیدا کردن اشیای گمشده

به تجربه ثابت شده و به زودی تاثیر می کند ( وشی گمشده پیدا می شود ) سوره توحید ...

line

فروش زمین، خانه و کالا

دعا برای فروش زمین و کالا و خانه

دعای مجرب برای زودتر فروش رفتن کالا و متاع

آیة الکرسی را تا علی العظیم بنویسد بعد از آن بنویسد   یا حفیظ یا حفیظ احفظنی فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي ...

line