اذکار الهی

اذکار الهی

ختم عجیب ادریسیه برای عزیز شدن نزد مردم

از مرحوم شيخ بهايي نقل است: هر كس اين اذكار را بخواند دعاي او مستجاب مي شود. اگر ...

line

رزق و روزی

دعا برای افزایش رزق و روزی

دعای بسیار مجرب برای رزق و روزی

برای زیاد شدن رزق و روزی و ادای دین، مبادرت به انجام ختم مبارکه ذیل نماید: سوره الم نشرح ...

line

محبت و مسخر کردن و آشتی

دعا برای افزایش محبت و عشق و مسخرکردن مطلوب

دعای مجرب برای اینکه نزد کسی رفتی احترام و عزت ببینی

اگر خواهد پیش کسی رود و عزت و احترام خواهد وقت رفتن به نزد او ، دو رکعت نماز ...

line

رفع گرفتاری و غم

دعا برای رفع گرفتاری و غم و اندوه و مصیبت

دعای مجرب جهت رفع گرفتاری و شدت و محنت

اگر برای کسی شدت و محنتی پیش آید و به هیچ چیز دفع نشود باید که در محل ...

line

دفع بلا و محفوظ ماندن

دعا برای دفع بلا و آفت و محفوظ ماندن

دعای مجرب جهت در پناه خدا قرار گرفتن

امام صادق علیه السلام فرموده اند: هر کس هنگام طلوع فجر سوره فجر را بخواند تا فجر روز ...

line

پیدا کردن اشیاء گم شده

دعا برای پیدا کردن اشیاء گم شده و سرقت شده

دعای مجرب برای پیدا شدن شیء پنهان شده در زمین

اگر شخصی چیزی را در زمین پنها ن کند و فراموش کند که آن را در کجا دفن ...

line

فروش زمین، خانه و کالا

دعای مجرب برای ازدیاد مشتری برای فروش ملک و متاع

سوره مبارکه کوثر را با گلاب و زعفران بنویسد و در مکان مورد نظر بیاویزد یا نگهدارد. بِسْمِ اللَّهِ ...

line