ذکر جهت توفیق هدایت به راه راست

هر کس بخواهد توفیق راه راست و صراط مستقیم باید در خلوت اسم یا هادی

را شبانه روزی 24720 بار بخواند و در آخر هر روز بگوید   یا هادی المضلین 

حق تعالی او را به راه راست هدایت نموده و صفای باطن به او کرامت می فرمایند

و منشاء هدایت مردم گشته و در آن راه مستقیم می ماند

 

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 142

 

 

 

 

One comment on “ذکر جهت توفیق هدایت به راه راست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.