ختمی مجرب برای صاحب اولاد شدن

نقل است از جناب آیت الله کوهستانی که برای خانمی که پس از 12 سال زندگی زناشویی

بچه دار نشده بود سفارش کردند قل هو الله احد را بر روی کاغذی بنویسند و آن خانم

کاغذ را در ظرفی آب بکشد و آن را بنوشد . مدتی نگذشت که آن زن باردار شد و خداوند به

او فرزندی عنایت فرمود

 

 

منبع : بر قله پارسایی ص 266

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.