دعای مجرب برای دیدن آینده در خواب

گویند به جهت اطلاع بر حال مستقبل ( آینده ) در نیمه شب وضو ساخته و دو رکعت نماز

کند و بعد از نماز سه مرتبه صلوات بفرستد و رو به قبله هر یک از چهار اسم را صد بار بخواند

و در مصلی ( محل نماز خواندن ) بخوابد آنچه مطلوب باشد در خواب بیند ان شاء الله

 

یا هادی اِهْدِنی

یا علیم عَلِّمْنی

یا خبیر اِخْبِرْنی

یا مُبَیِّنْ بَیِّنْ لی

 

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 6

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.