ختم مجرب برای دفع هر ظالمی

هر کس از سلطان جابر و یا از ظالمی یا از شر دیگری خوف داشته باشد 11 مرتبه بگوید :

یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین

پس از سلطان یا آن ظالم یا از آن فتنه و هول هیچ آسیبی به او نمی رسد

و اگر دزد یا درنده ای سر راه او را بگیرد به سلامت می گذرد و این معنی مکررا تجربه شده است

 

 

 

منبع : اللئالی المخزونة ص 197

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.