ختم مجرب برای دخترانی که خواستگار می آید اما ازدواجشان بهم می خورد

اگر ازدواج دختری سر نمی گیرد و خواستگار بیاید اما بهم بخورد سوره مبارکه طه را مقابل

قبله بر آب پاک بخوانند و دختر آن آبرا بر سر ریزد بزودی به خانه بخت رود و شوهر کند

 

 

منبع : طلسمات طم طم هندی ص 139

 

 

 

 

 

برای پرسش و پاسخ با مدیریت سایت از طریق تلگرام بر روی لینک زیر کلیک کنید تا به صفحه شخصی تلگرام ایشون وصل بشید .
@farhad7513

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.