دعا جهت گشایش مرد بسته

هر کس با ایمان سوره مبارکه یس را به مشک و زعفران با نیت خالص و توجه به خدا و معنی

آن بنویسد و به کسی دهند که او را بسته باشند گشاده گردد

 

 

 

h-yasin

 

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 136

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.