ختم دعای مجرب طمطام برای حاجات و مهمات

جهت حصول مطالب و مقاصد دنیوی و اخروی خصوصا دفع دشمن باید هر روز

بعد از نماز صبح سه مرتبه بخواند و در عقب هر مرتبه بگوید

سبحان القاهر القوی العزیز الجبار المتکبر الحی القیوم بلا معین

و بعد حاجت خود را ذکر نماید البته روا خواهد شد و نوشته اند که حضرت

علی علیه اسلام فرمودند به جهت هر امری که روی دهد ده روز هر روز 10 مرتبه

بخواند البته روا می شود

برای دیدن عکس به طور واضح بر روی آن کلیک نمایید تا باز شود

 

 

 

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 2 ص 37 و  38

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.