ختم مجرب برای هفت نیت و حاجت

به جهت هفت نیت ، جاه و بستن زبان و رفعت و قبول و عامه استجابت و گشایش کارها

و جهت دوستی خلایق این اوراد را بخواند . عدد کبیر 3336 بار است و عدد صغیر 66 بار است

يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

منبع : کونوز الاسرار ج 2 ص 25

نکته : اگر به عدد کبیر خونده بشود بهتر است ولی اگر وقت تنگ هست و یا شرایط اجازه نمی دهد

می توان به عدد صغیر خواند و همان تاثیر را دارد

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.