ختم مجرب یا رئوف برای مهر و محبت

به مدت 17 روز و هر روز 1748 مرتبه بگوید یا رئوف هر ظالمی که ( در نظرش ) باشد

با او مهربان خواهد شد و خداوند متعال همه خلایق را با او مهربان خواهد کرد و هر گاه

بعد از نماز صبح روز جمعه بدون تکلم 1200 مرتبه یا رئوف را برای محبت بر شیرینی بخواند به

خورد هر کس دهد مهربان گردد . ا نشاء الله به تجربه بنده رسیده و خلافی ندارد ( نویسنده

کتاب گفته است )

 

 

منبع : حاشیه مفتاح الجنان ص 42 و 43

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.