دعای مجرب برای برگشت غایب و احضار آن

گویند روز دوشنبه چون آفتاب از میان برگردد بنویسد و بر درخت آویزان کند زود بیاید

 

فتنادوا فتنادوا فتنادوا فلان بن فلان علی فلان بن فلان

 

منبع : گوهر شب چراغ ج 2 ص 3 و 4

 

تذکر : آفتاب از میان برگردد یعنی در موقع ظهر و فلان بن فلان اول اسم طرف مقابل

و دومی اسم خودتان می باشد

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.