دعای مجرب جهت اینکه نزدم مردم عزیز باشی

اگر خواهی نزد مردم عزیز باشی موقع بیرون آمدن از خانه این ذکر را دوازده مرتبه

بخواند و به خود بدمد بسیار مجرب است

 

یا عَزیزُ ذُو العِزَّ وَ الاِقتدارِ اَعِزَّنِی

 

 

 

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص 308

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.