دعای مجرب و تجربه شده جهت مهر و محبت

متن زیر بر روی هفت قطعه کاغذ نوشته شود و هر روز یکی از آن ها سوزانیده شود

 

هیجت فلانه بنت فلانه مع کل اسم و ورقة هذه الاسماء عطعلسع

کسهم حلسعطمور

 

این متن هنگام ذکر هر اسمی دوباره و متعاقب هم باید نوشته شود

اگر بخواهید برای یک مرد بنویسید باید بنویسید

هیجت فلان بن فلانه ……

 

 

 

منبع : مخزن الاوفاق ص 71 و 72

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.