ذکری مجرب برای بدست آوردن عظمت و بزرگی در بین مردم

مداومت بر اسم شریف  العظیم   برای جاه و عظمت و بزرگواری نزد حکام و هیبت

نزد مردم فوائد بسیاری دارد

عدد کبیرش 1020 و وسطش 102 و صفیرش 3 می باشد

 

 

منبع : جنات الخلود ص 9

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.