ختم هفتگی هفت مبین سوره یس برای رفع مشکلات زندگی

این ختم را رو باید هر روز صبح انجام بدید به این طریق که

در سوره یس هفت مبین قرار داده شده و هر مبین برای یکی از روزهای هفته هست:

 

در روز شنبه از اول یس تا مبین اول بخوانید ( از آیه اول تا آیه 12)

در روزی یک شنبه از اول یس تا مبین دوم بخوانید ( از آیه اول تا آیه 17 )

در روز دوشنبه از اول یس تا مبین سوم بخوانید ( از آیه اول تا آیه 24 )

در روز سه شنبه از اول یس تا مبین چهارم بخوانید ( از آیه اول تا ایه 47 )

در وز چهاشنبه از اول یس تا مبین پنجم بخوانید ( از آیه اول تا آیه 60 )

در روز پنج شنبه از اول یس تا مبین ششم بخوانید ( از آیه اول تا آیه 69 )

در روز جمعه از اول یس تا مبین هفتم بخوانید ( از آیه اول تا آیه 77 )

 

 

 

 

 

4 comments on “ختم هفتگی هفت مبین سوره یس برای رفع مشکلات زندگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.