ختم مجرب برای گشایش کار و وسعت مال

تا ده روز و هر روز ده مرتبه سوره فتح را بخواند در ساعت ثابتی و بعد از هر بار ده مرتبه صلوات بفرستد

و بعد از صلوات بگوید

 

یا مُیَسِّرِ کُلِّ عَسیرٍ یَسِّرْ لی اَمْری

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.