دستور برای کاهش خشم

مرحوم طباطبایی صاحب تفسیر المیزان می گوید : امام صادق علیه السلام می فرماید :

هر گاه مردی غضب کند و خشمگین بر ذو رحم خویش گردد بلند شود و به او نزدیک شده

و او را لمس نماید زیرا خویشاوندان زمانی که یکدیگر را لمس می کنند سکونت و آرامش پیدا

خواهند کرد . مرحوم طباطبایی می گوید : این عمل محسوس و از مجربات است

 

 

منبع : تفسیر المیزان 4/ ص 149 ذیل آیه اول سوره نساء

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.