تشرف به صلوات الهی

چون پیامبر (ص) یاد شود بسیار صلوات بر او فرستید .

زیرا هرکس بر پیامبر (ص) یک صلوات فرستد , خدای بر او هزار صلوات فرستد به همراه هزار صف از فرشتگان ,

وهیچ آفریده ی خدا باقی نمی ماند مگر آنکه بر آن بنده صلوات می فرستد , برای این که خدا و فرشتگانش

بر او صلوات فرستاده اند .

پس هر که در این کار رغبت نکند , جاهل مغرور است و خدا و رسول و اهل بیتش از او بیزارند .

منبع : الکافی ج 2 ص 492 – جمال الاسبوع ص 156 – مکارم الاخلاق ج 2 ص 87

حضرت صادق (ع) فرماید :

هر که ده مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات فرستد , خدای و فرشتگانش بر او صد مرتبه صلوات فرستند .

و هر که بر محمد و آل محمد صد مرتبه صلوات فرستد , خدای و فرشتگانش هزار مرتبه بر او صلوات فرستند

مگر نشنیده ای قول خداوند عزوجل را که فرماید : اوست کسی که خود و فرشتگانش بر شما صلوات می

فرستند تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آورد , و به مومنان همواره مهربان و رحیم است .

منبع : الکافی ج 2 ص 493 و 494

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.