خواصی از صلوات در روایات

1- امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند : اگر مومنین برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

صلوات بفرستند در وقت احتضار و آن هنگامی که دستش از همه جا کوتاه شده و یار و یاوری ندارد نور

پاک حضرت رسول بر بالین او حاضر می شود و لب مبارکش را بر لب مومن می گذارد و آن را می بوسد

در این وقت شخص محتضر مثل کسی می ماند که در بیابان بسیار گرم و سوزان یک جام آب یخ بنوشد

که از عسل شیرین تر و از یخ سردتر باشد پس هنگامی که او را در قبر گذارند و آن دو ملک داخل قبر

شوند چنان عطری از قبر به مشام شان می رسد که به یکدیگر می گوید : این بوی عطری که به مشام

می رسد بوی پیامبر آخرالزمان است .

منبع : فضیلة الصلوات ص ۷

 

۲- حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند : که حضرت علی علیه السلام فرمودند : هر که یک

بار بر رسول خدا صلوات فرستد حق تعالی ده بار بر او صلوات می فرستد و ده حسنه به او عطا

می فرماید در مقابل هر صلواتی که بر آن حضرت فرستد

منبع :بحارالانوار ج ۹۴ ص ۶۹ – ارشاد القلوب ص ۲۱۹-۲۲۳

 

 

۳- امام رضا علیه السلام فرمودند : صلوات بر محمد و آل محمد معادل با پاداش و ثواب تسبیح و تکبیر

گفتن است

منبع : سفینة البحار ج ۲ ص ۵۰

 

۴- حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند : هر که گلی را ببوید و بر دیده هایش بگذارد صلوات بر

محمد و ائمه بفرستد حق تعالی برای او از حسنات به قدر ریگ های بیابان عالج ( بیابانی پر از ریگ

مابین مکه و شام و عراق ) بنویسد و از گناهان او به عدد ریگ های بیابان محو نماید

منبع : حلیة المتقین باب ۶ ص ۱۷۷

 

۵- امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند : هر کس یک مرتبه از روی اخلاص و نیت قلبی بر رسول خدا

صلی الله علیه و اله و سلم صلوات فرستد حق تعالی صد حاجت او را روا سازد . سی در دنیا و هفتاد

در آخرت .

منبع : بحارالانوار ج ۹۴ ص ۷۰

 

۶- امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند : هر کس بین نمازهای ظهر و عصر بر پیغمبر و آلش صلی الله

علیهم اجمعین درود فرستد آن درود برابر با هفتاد رکعت نماز خواهد بود

منبع : مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۴۲۴

 

۷-رسول خدا صل الله علیه و آله وسلم فرمودند : چون اطفال شما گریه می کنند آن ها را نزنید برای این

که تا چهار ماه گریه بچه ها لا اله الا الله و چهار ماه صلوات بر محمد و آل محمد و چهار ماه دعا در حق

پدر و مادر است

منبع : درود محمدی ص ۲۳۲

 

۸- رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : همانا کاروانی از فرشتگان به امر خداوند بزرگ در جهان پراکنده

اند هر گاه به جلسه ذکر خاندان عصمت و طهارت می رسند به یکدیگر می گویند : فرود آیید . زمانی که

پیاده شدند اهل محفل را با آمین گفتن و صلوات همراهی می کنند و در پایان به همدیگر بر اهل ذکر

گویند : خوشا بر ( احوال ) شما که آمرزیده شدید .

منبع : جلاء الافهام ص ۲۳۸

 

9-رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند : در روز جمعه فراوان بر من درود فرستید که هر کس

درودش بر من بیشتر باشد مقام و منزلتش به من نزدیک تر است و هر کس روز جمعه صد بار بر من

صلوات فرستد در روز قیامت با چهره نورانی محشور می شود و هر کس درودش بر من بیشتر باشد

مقام و منزلتش به من نزدیک تر است و هر کس روز جمعه صد بار بر من صلوات فرستد در روز قیامت

با چهره نوارنی محشور می شود و هر کس در روز جمعه هزار بار بر من درود فرستد چشم از دنیا

نبندد تا جایگاهش را در بهشت ببیند

منبع : آثار الصادقین ج ۱۱ ص ۲۱۶

 

10- رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند : هر کس در روز جمعه صد مرتبه بر من صلوات فرستد

حق تعالی گناهان هشتاد ساله او را بیامرزد .

منبع : جامع الاخبار فصل ۲۸ ص ۶۸

 

11- رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند : هر کس بر من صد بار صلوات فرستد حق تعالی بر

وی هزار بار صلوات فرستد و اگر هزار بار بر من صلوات فرستد حق تعالی او را از فضل خود ثواب ده هزار

رکعت نماز عطا فرماید و او را از شراب سلسبیل در حظیره قدس بیاشامد

منبع : شرح و فضایل صلوات ص ۱۱۳

 

12- رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند : خدای منان ملکی افریده که دو بال دارد یکی در مشرق

و یکی در مغرب و پای او در زمین هفتم و سرش در زیر عرش است و برای او به عدد خلایق از انس و جن

و حیوانات صحرایی و دریایی و به شمار نفس های آن ها و به عدد قطره های باران و برگ درختان و

ستارگان آسمان و ریگ های بیابان بال ها می باشد وقتی که یکی از امت من صلوات بفرستد خدای

منان به آن فرشته امر نماید که در نهر نور غوطه ور شود و چون بیرون آید و خود را تکان دهد ار هر پر او

قطره هایی فرو ریزد آن گاه خدای منان از هر قطره ملکی بیافریند و به جمیع آنها دستور می دهد که تا

روز قیامت برای بنده من استغفار کنند و خداوند آن فرشته را از صلوات آفریده است

منبع : امالی صدوق ج ۳ ص ۴۲۹ – لئالی الاخبار ج ۳ ص ۴۳۰

 

13- وقتی که پیامبر اکرم صل الله علیه و اله و سلم در شب معراج به آسمان چهارم رسید فرشته ای را

دید که لوحی در پیش روی خود نهاده و در آن نگاه می کند و اشک های او مانند رودی از دیده های او

جاری است . آن ملک متوجه حضور رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم در آسمان چهارم نشد و لذا

جبرئیل با بال خود به او زد و هنگامی که ملک متوجه شد بلا فاصله رکاب آن حضرت را بوسید و تعظیم

و اکرام نمود و عرض کرد :

یا رسول الله مرا معذور دارید چرا که نور زیادی از این لوح متصاعد بود و به همین جهت من متوجه حضور

شما نشدم . آن حضرت فرمودند : در این لوح چه چیزی نوشته شده است . ملک گفت در این لوح

نوشته شده است : لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله

سپس ملک گفت که من دو رکعت نماز به جا آورده ام که بیست هزار سال طول کشیده است به امر

خداوند پنج هزار سال در قیام و پنج هزار سال در رکوع و پنج هزار سال در سجود و پنج هزار سال در

حال تشهد بودم اکنون ثواب این نماز را به شما هدیه می کنم که از قصور من بگذرید. حضرت فرمودند :

من به طاعت و نماز تو احتیاج ندارم . فرشته عرض کرد : پس آن را هدیه می کنم به امت شما . حضرت

باز فرمودند : که امت من به نماز تو احتیاج ندارند . پس به عزت خداوند هر کس از گناهکاران امت من

یک بار صلوات بفرستد ثواب آن از بیست هزار سال طاعت تو برتر است

منبع : لئالی الاخبار ج ۳ ص ۴۲۹ – امالی صدوق ج ۳ ص ۴۲۹

 

14- رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس در هر روز سه بار و در هر شب سه بار از روی

محبت و اشتیاق بر من درود فرستد بر خدای عزوجل حق است که گناهان آن شب و روز رابرایش بیامرزد

منبع : مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۳۸۹

 

15-رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس بر من یک بار درود فرستد خداوند بر او ده بار

درود خواهد فرستاد و ده خطا از او برطرف خواهد ساخت و ده درجه را برایش بالا خواهد برد

منبع : مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۳۹۰

 

16-رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند جبرئیل بر من نازل شد و گفت : هر کس بر تو صلوات

فرستد هفتاد هزار ملک بر او صلوات فرستند و هر که هفتاد هزار ملک بر او صلوات فرستند از اهل بهشت

خواهد بود

منبع : جامع الاخبار فصل ۲ ۸ص ۶۸

 

17-رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس یک بار بر من صلوات فرستد حق تعالی به دو

ملک حافظ امر فرماید که تا سه روز گناهان او را ننویسند

منبع : جامع الاخبار فصل ۲۸

 

18- رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم فرمودند : هر کس یک مرتبه بر من صلوات فرستد حق تعالی

در روز قیامت نوری در سر او و نوری در طرف چپ او و نوری در بالای او و نوری در جمیع اعضای او خلق

می کند

منبع : جامع الاخبار فصل ۲۸ ص ۶۸

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.