راهی برای بهشتی شدن

راهی برای بهشتی شدن :

حضرت علی بن الحسین علیه السلام می فرمودند : هر مومنی که به خاطر شهادت حسین بن علی علیه

السلام گریه کند تا اشکش بر گونه هایش جاری گردد خداوند منان غرفه ای در بهشت به او دهد که مدت ها

در آن ساکن گردد و هر مومنی به خاطر ایذاء و آزاری که از دشمنان به ما رسیده گریه کند تا اشکش بر گونه 

هایش جاری شود خداوند متعال در بهشت به او جایگاه شایسته ای دهد و هر مومنی در راه ما اذیت و آزاری 

به او رسد سپس بگرید تا اشکش بر گونه هایش جاری گردد خداوند متعال آزار و ناراحتی را از او برگرداند و

در روز قیامت از غضب و آتش دوزخ در امانش قرار دهد .

 

 

منبع : کامل الزیارات باب 32 ح 1

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.