فواید انگشتر حدید صینی ( سنگ هماتیت )

امام صادق علیه السلام می فرماید : دوست دارم هر مومنی پنج انگشتر در دست داشته باشد

( عقیق ٬ فیروزه ٬یاقوت ٬ در نجف و حدید صینی ) و هنگام رویارویی و برخورد با دشمنان دست کردن

انگشتر حدید صینی را مکروه نمی دانم ٬ بلکه بسیار دوست دارم تا آتش شر آن ها را خاموش کند .

پس همانا انگشتر حدید صینی ٬ اجنه و انسان های شرور و سرکش را فراری می دهد و دور می کند

 

منبع : التهذیب ج ۶ ص ۳۷ – جامع الاخبار ص ۱۳۴ – وسائل ج ۱۴ص 403

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.