فواید انگشتر یاقوت و زمرد

فواید انگشت یاقوت :

 

۱- ثبت حسنه در نامه عمل انسان

امام صادق علیه السلام می فرماید : انگشتر یاقوت به دست کردن مستحب است و ثواب دارد

منبع :وسائل الشیعه ج ۵ص ۹۲

 

۲-دفع فقر

امام رضا علیه السلام ازقول جدشان امام صادق علیه السلام می فرماید : انگشتر یاقوت در دست کنید

همانا یاقوت دست نمودن فقر را دور می کند و از بین می برد

منبع :وسائل ج ۵ ص ۹۳

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله به یکی از اصحاب خود فرمودند : انگشتر یاقوت زرد در دست کن تا فقیر

نشوی

منبع : مکارم الاخلاق ص ۸۹

 

۳- رفع پریشانی :

امام رضا علیه السلام می فرماید : انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی را می زداید

منبع : حلیه المتقین ص ۱۸

 

۴- نجابت و شرافت

حضرت علی علیه السلام دارای چهار انگشتر بودند که یکی از آن ها یاقوت بود که آن را به دلیل نجابت

و شرافتش در دست می نمود

منبع : خصال ج ۱ ص ۱۹۹ – بحارالانوار ج ۴۲ ص۶۲ و ۶۸ – وسائل الشیعه ج ۵ ص

 

 

فواید انگشتر زمرد :

 

۱- آسان شدن امور

امیرمومنان علی علیه السلام فرمود : انگشتر زمرد دست کردن باعث آسان شدن و گره گشایی کارها

می شود و مشکل ساز نیست

منبع : جامع الاخبار ص ۱۳۵ – وسائل ج ۵ ص ۹۳

 

۲- رفع فقر و سبب پول دار شدن

رسول اکرم صل الله علیه و اله فرموده اند : دست کردن انگشتر زمرد باعث برطرف شدن فقر میشو

منبع : مکارم الاخلاق ص ۸۹

امام رضا علیه السلام می فرماید : دست داشتن انگشتر زمرد فقر را به ثروتمندی تبدیل می کند

منبع : حلیة المتقین ص 18

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.