هفتصد هزار ثواب

 

هفتصد هزار ثواب :

حضرت رسول صل الله علیه و اله فرمودند : صدقه بر چهار قسم است :

اول : یک صدقه ده برابر حساب شود و آن صدقه ایست که به فقرا و مساکین دهند که تندرست باشند

دوم : یک صدقه به هفتاد برابر حساب می شود و آن صدقه ایست که به درویش یا مریض دهند

سوم : یک صدقه به هفتصد برابر حساب می شود و آن صدقه ای است که به عالم فقیر پرهیزکار بدهند

چهارم : یک صدقه به هفتصد هزار حساب می شود و آن صدقه ای است که به فقیران عیال وار و

ضعیفان بی کس و کار دهند که مستحق آن باشند

 

منبع : کلیات جامع التمثیل ص ۱۶۱

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.