پاداش قرائت قرآن در بهشت از نظر رسول اکرم(ص)

خداوند به پاداش هر سوره كه قرائت كند يك شهر در بهشت فردوس به او عنايت فرمايد و هر شهري از درّ خضراء

سبز رنگ است و در هر شهر هزار خانه است و در هر خانه هزار حجره است و در هر حجره هزار خانه از نور بنا

شده و در هر بيتي صد هزار در ورودي دارد و در هر بابي هزار در رحمت است و بر هر بابي صدهزار دربان است

كه به دست هر درباني هديه‌اي رنگارنگ است و بر سر هر يك ازآنان عمامه‌اي از استبرق است كه بهتر از دنيا و

آنچه در آن است، مي‌باشد و در هر خانه صدهزار دكان است و هر دكان از عنبر ساخته شده و فاصله هر دكاني

به فاصله شرق تا غرب عالم دنياست و بالاي هر دكاني صدهزار سرير نصب شده و در هر سريري صدهزار فراش

است و فاصله هر فراشي تا فراش ديگر صدهزار زراع است و بالاي هر فراشي حلقه‌هاي حورالعين صف دايره‌اي

بسته‌اند و به دست هر فرشته و حورالعين هديه‌اي است و لباس آنان حُلّه‌اي است كه ساقهاي آنان از آن نمايان

است و بر سر آنان تاجي از عنبر مكلل به در و ياقوت است و بر هر تاجي شصت هزار رشته از مشك و غاليه در

آن تعبيه شده و در گوش هر يك از آنان، گوشواره‌ها و گردن بندهاست كه هزار رشته دارد از طلا و جواهر و در سر

هر يك از آنان هزار رنگ جواهر است كه هيچ يك شبيه به ديگري نيست و بين هر يك حوريه و بين هر حوريه هزار

خادم است كه به دست هر خادمي هزار كاسه طلايي از شراب بهشتي و هزار مائده، در هر مائده هزار كاسه

غذاي ملوّن و مكيّف و هزار ظرف شراب كه هيچ يك به ديگري شبيه نيست و هر يك از مواد غذايي و شرابي،

لذتي دارد كه در هيچ يك ديگر چنان لذّتي نيست و در هر يك لقمه و شرعه صد هزار لذت است كه وليّ خدا در

مي‌يابد و اين همه مخصوص صاحبان و قاريان قرآن است

 

منبع : جامع الاخبار، ص 113

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.