فواید سنگ عقیق

1- از بین بردن فقر

امام رضا علیه السلام درباره یکی از خواص عقیق می فرماید : (دست کردن انگشتر ) عقیق ٬ فقر را از

بین می برد و دست کردن آن نفاق را نیز نابود می کند

منبع : وسائل الشیعه ج ۵ص ۸۵ – جامع الاخبار ص ۱۳۳

امام صادق علیه السلام در حدیثی طولانی در خواص سنگ عقیق فرمود : خیلی عجیب است که

شخص در دستش انگشتر عقیق باشد و درهم و دینار ( پول ) نداشته باشد

منبع : مکارم الاخلاق ص ۸۸ – وسائل الشیعه ج ۵ ص ۹۱

امام رضا علیه السلام می فرمایند : کسی که انگشتری با نگین عقیق در درست کند فقیر نمی شود

منبع : جامع الاخبار ص ۱۳۴ – وسائل الشیعه ج ۵ ص ۸۶

 

۲- وسعت بخشیدن به رزق و بی نیاز کردن از مردم

بشیر از امام باقر علیه السلام پرسید : چه نوع نگینی را روی انگشترم قرار دهم ؟ حضرت فرمود : ای

بشیر چرا از عقیق قرمز و زرد و سفید غافلی ! همانا این سه کوه هایی هستند در بهشت …… تا آن

جا که فرمود : هر کس یکی از انواع عقیق را در دست کند و شیعه ما اهل بیت نیز باشد به جز خیر و

خوبی و وسعت در رزق نمی بیند و بی نیاز از مردم می گردد

منبع : امالی ص ۳۸- بحارالانوار ج ۳۷ ص ۴۲ – وسائل الشیعه ج ۵ ص ۸۸

 

۳- افزودن بر ثواب نماز

امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید : کسی که انگشتر عقیق در دست کند و دو رکعت نماز با

آن بخواند ثواب آن دو رکعت برابر با هزار رکعت نمازی است که بدون انگشتر عقیق بخواند.

منبع : اعلام الدین ص ۳۹۳ – بحارالانوار ج ۸۰ ص ۱۸۷- وسائل الشیعه ج ۵ ص ۹۱

 

۴- دور داشتن از قطع دست و خون ریزی شدید

روزی اعمش از اصحاب امام صادق علیه السلام به هراه حضرت در کنار قصر منصور دوانقی ایستاده بودند

که ناگهان مردی تازیانه خورده از خانه بیرون آمد . پس حضرت فرمود : ای اعمش نگاه کن وببین نگین

انگشتر این مرد چیست ؟ اعمش پیش رفته و خوب نگریست و گفت : یا بن رسول الله نگین انگشتر او

عقیق نبود .

حضرت فرمود : ای اعمش ! بدان اگر نگین انگشترش عقیق بود تازیانه نمی خورد . اعمش گفت : یابن

رسول الله از خواص انگشتر عقیق بیشتر برایم بگویید ؟ حضرت فرمود : دست کردن انگشتر عقیق از

قطع شدن دست محافظت می کند . گفت : دیگر چه خواصی دارد ؟ حضرت فرمود : از خونریزی شدید نیز

جلوگیری می کند

 

منبع : مکارم الاخلاق ص ۸۸ – وسائل الشیعه ج ۵ ص۹۱

 

۵- تسریع در اجابت دعا و برآوردن حوائج

امام صادق علیه السلام در حدیثی در ادامه بیان فوائد انگشتر عقیق می فرماید : خداوند دوست دارد

دستی که برای دعا کردن به درگاهش بلند می شود با انگشتر عقیق باشد

منبع : مکارم الاخلاق ص ۸۸ – وسائل الشیعه ج ۵ ص۹۱

امیرمومنان علی علیه السلام فرمود : هیچ دستی نزد خداوند در هنگام دعا محبوب تر از دستی نیست

که در آن انگشتر عقیق باشد

منبع : اعلام الدین ص ۳۹۲- بحارالانوار ج ۸۰ ص ۱۸۷

امام سجاد علیه السلام می فرمایند : پیامبر اکرم فرمود : هر کس انگشتر عقیق در دست کند ( و دعا

کند ) خداوند حوایجش را برآورده می سازد

منبع : وسائل الشیعه ج ۵ ص ۸۶

 

۶- مانع شکنجه و تازیانه از روی ظلم

روزی مردی از کنار امام باقر علیه السلام عبور کرد که دستگاه ظالمانه حکومتی بنی امیه به ناحق او را

تازیانه زده بودند . پس امام باقر علیه السلام به راوی فرمود : چرا همراه خود انگشتر عقیق نداشت ؟

بدان همانا اگر انگشتر عقیق در دست داشت به او تازیانه به ناحق نمی زدند

منبع : جامع الاخبار ص ۱۳۴ – وسائل الشیعه ج ۵ص ۹۰

 

۷- ایمنی از شر حاکم ظالم و هراس انگیزها

اما باقر علیه السلام فرمود : دست نمودن انگشتر عقیق انسان را از شر سلطان ظالم و هر چه که او از

آن می ترسد و می گریزد نگاه می دارد

منبع : الامان ص ۵۲ – الامالی ص ۳۸ – وسائل ج ۵ ص ۸۸ – بحارالانوار ج ۳۷ ص ۴۲

 

۸- قرارگرفتن در پناه مخصوص خدا و ولی خدا

اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام از جدش امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت به او

فرمود : ای فرزندم ! هر کس شب را صبح کند در حالی که انگشتر عقیق در دست راست داشته باشد

و هنگام صبح قبل از انکه کسی را ببیند نگین انگشترش را بر گرداند به طوری که در دکف دستش قرار

بگیرد و سوره قدر را بخواند و بعد بگوید :

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ كَفَرْتُ‏ بِالْجِبْتِ‏ وَ الطَّاغُوتِ‏ وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَانِيَتِهِمْ وَ ظَاهِرِهِمْ وَ

بَاطِنِهِمْ وَ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِم‏

خداوند او را در آن روز از شر آن چه از آسمان نازل میشود و به سوی آسمان بالا می رود و هم چنین از

شر آن چه در زمین فرو می رود و از آن خارج می شود ٬ حفظ می کند و در محافظت خدا و ولی خدا به

سر می برد تا صبح را به شب برساند

منبع : الامان ص ۵۲ – وسائل الشیعه ج ۵ ص ۹۱ – مستدرک الوسائل ج ۳ ص ۲۹۷

 

۹- حرز سلامتی از هر بلا

امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید : انگشتر عقیق در دست کنید که مایه برکت برای شما قرار

داده شده است تا از بلاها و حوادث ایمان باشید

منبع : مکارم الاخلاق ص ۸۸ – وسائل ج ۵ ص۹۰ – جامع الاخبار ص ۱۳۴

بشیر از امام باقر علیه السلام پرسید چه نوع نگین و سنگی را برای رکاب انگشترم تهیه کنم ؟ حضرت

فرمودند : ای بشیر چرا غافلی از عقیق قرمز و زرد و سفید ؟ ( یعنی این نگین ها را انتخاب کن ) پس هر

کس یکی از آن ها را انگشتر خود قرار دهد از جمیع بلایا و حوادث مصون و حفظ می ماند

منبع : امالی طوسی ص ۳۸ – الامان ص ۵۲ – بحارالانوار ج ۳۷ ص ۴۲- وسائل ج ۵ ص ۸۸

امام صادق علیه السلام می فرماید : همانا عقیق انسان را در مقابل هر گونه بلا و حادثه ای محافظت

می کند

منبع : مکارم الاخلاق ص ۸۸ – وسائل ج ۵ ص ۹۱

 

۱۰- نگاهدار انسان در سفر

امام صادق علیه السلام می فرماید : عقیق حرز در سفر است و درست کردن انگشتر آن در هنگام سفر

انسان را از خطرهای سفر محفوظ و مصون می دارد

منبع : الامان ص ۵۲ – وسائل ج ۵ ص ۸۹ و ۹۰

یکی از اصحاب پیامبر می گوید : روزی مرد نزد پیامبر صل الله علیه و آله و سلم آمد و از دزدان قافله در

مسیر مسافرت و دزدیده شدن اموالش توسط آن ها شکایت کرد . حضرت فرمودند : چرا انگشتر عقیق

در دست نمی کنی ؟ پس همانا انگشتر عقیق انسان را از هر بدی محافظت می کند

منبع : جامع الاخبار ص ۱۳۴- وسائل ج ۵ ص ۸۹

 

۱۱- عاقبت به خیری انسان در زندگی

روای از امام باقر علیه السلام پرسید : چه نوع نگین و سنگی را بر روی انگشترم قرار دهم ؟ حضرت

فرمود : ای بشیر ! چرا از عقیق قرمز ٬ زرد و سفید غافلی ؟ هر کس شیعیان آل محمد باشد و یکی از

این سه نوع عقیق را در دست کند در زندگی اش مگر ٬ خیر و برکت و خوبی نمی بیند

منبع : امالی ص ۳۸ – الامان ص ۵۲- وسائل الشیعه ج ۵ ص ۸۸- بحارالانوار ج ۳۷ ص۴۲

حضرت زهرا سلام الله علیها از رسول خدا صل الله علیه و آله نقل می فرماید : هر کس انگشتر عقیق در

دست کند همیشه خیر و خوبی می بیند

منبع : امالی ص ۳۱۱- وسائل الشیعه ج ۵ ص ۸۸

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله می فرماید : خداوند عاقبت کسی را که انگشتر عقیق در دست نماید به

خیر و خوبی ختم می کند

منبع : دعائم الاسلام ج ۲ص ۱۶۲ – مستدرک ج ۳ص ۲۹۵

 

۱۲- باز داشتن از عذاب خداوند

امام کاظم علیه السلام از اجداد طاهرینش نقل می فرماید : زمانی که خداوند موس بن عمران را خلق

کرد ( وقتی او را در میقات به سالت مبعوث کرد ) با موسی بن عمران سخن گفت سپس خداوند خداوند

عنایت ویژه ای بر اهل زمین کرد و از نور صورت حضرت موسی کوه عقیق را آفرید . سپس خداوند قسم

یاد نمود :به عزتم قسم هرگز نمی سوزانم و عذاب نمی کنم دستی را که در آن انگشتر عقیق داشته

باشد به شرط آنکه ولایت علی علیه السلام را در دل داشته باشد

منبع : جامع الاخبار ص ۱۳۴- بحارالانوار ج ۴۲ص ۶۲- وسائل ج ۵ ص۸۷

سلمان و ابن عباس از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله روایت می کنند که فرمود : در سفر معراج به آن

مقامی رسیدم که نزدیک تر از آن خداوند تصور شدنی نیست . خداوند با من بین دو کوه عقیق سخن

گفت و خطاب رسید : یا احمد ! همانا من ٬ تو وعلی را از نور خودم خلق کردم و این دو کوه عقیق را

( که در عرش می بینی ) از نور صورت علی بن ابی طالب خلق کردم .

پس به عزت و جلالم قسم می خورم که به راستی خلق کردم این دو عقیق را تا نشانه ای باشد میان

موجودات و افریده هایم و مومنان با این علامت شناخته می شوند . (ای رسول ما ) به راستی به عزتم

قسم یاد می کنم که همانا آتش جهنم را بر کسانی که انگشتر عقیق در دست می کنند و ولایت علی

علیه السلام را در سینه دارند و شیعه اویند حرام کردم

منبع : مثة منقبه ص ۱۶۹ – الشیعة فی احادیث الفریقین ص ۱۷۸

 

۱۳- غم زدایی و فرح انگیزی

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله فرمود : ( ای مردم ) انگشتر عقیق در دست کنید همانا تا انگشتر عقیق

در دست دارید حزن و اندوه بر دل شما وارد نمی شود

منبع : عیون اخبار الرضا ج ۲ ص۴۷ – وسائل ج ۵ ص ۸۶- مکارم الاخلاق ص ۸۷

 

۱۴- افزایش امکان برنده شدن در قرعه

امام رضا علیه السلام فرمود : کسی که انگشتر عقیق در دست کند و قرعه را بردارد شانس او برای

برنده شدن بیشتر است و قرعه بهتری خواهد داشت

منبع : وسائل ج ۵ ص۸۵ – جامع الاخبار ص 134

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.