جهت حفظ انبار از جمیع آفات

اگر کسی سوره مبارکه کهف را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و در انبار

برنج و جو و گندم و غیر ذلک نهد کالای آن انبار از جمیع آفات محفوظ ماند

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 104

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.