دعا جهت زیادی محصول

هر کس با ایمان سوره مبارکه مومن را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

و بر دیوار بستان خود بیاویزد محصول آن بستان بسیار شود .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 143

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.