دعا برای پرثمر شدن درختان

اگر کسی با ایمان سوره مبارکه آل عمران را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن

نوشته و بر درخت بی ثمر بندد بار آورد . اگر کسی بر درخت بارآور بندند میوه او بیش از

حد زیاد شود

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 34 و 45

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.