نمازهای شب های ماه مبارک رجب

نماز در شب اول ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله می فرماید :

هر مرد و زن مومنی در شب اول ماه رجب سی رکعت نماز به این ترتیب بخواند : در هر رکعتی

بعد از حمد سوره کافرون را یک بار و اخلاص را سه بار بخواند خداوند هر گناه کوچک و بزرگ او

را می آمرزد و خداوند او را تا سال آینده از نمازگزاران می نویسد و از دورویی پاک و دور است .

منبع : اقبال الاعمال ص 120

 

نماز دیگر در شب اول ماه رجب :

هر کس در شب اول ماه رجب بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز بخواند که در رکعت اول سوره

حمد و الم نشرح را یک بار و اخلاص را سه بار و در رکعت دوم حمد و الم نشرح را یک بار و اخلاص

و سوره های فلق و ناس را بخواند آنگاه تشهد را خوانده و سلام بدهد بعد سی مرتبه لا اله الا الله

بگوید و بر پیامبر سی بار صلوات بفرستد پس بدرستی که خداوند گناهان گذشته اش را می آمرزد

و او را به مانند روزی که از مادر متولد شده از خطاها بیرون می آورد

منبع : اقبال الاعمال ص 121

 

نماز در شب دوم ماه رجب :

از پیامبر صل الله علیه و آله روایت شده : کسی که در شب دوم ماه رجب ده رکعت نماز بگزارد به

این ترتیب که حمد را یک بار و سوره جحد ( کافرون ) را یک بار بخواند خداوند هر گناه کوچک و بزرگ

او را می آمرزد و او را از نمازگزاران تا سال آینده قرار می دهد و از نفاق دور می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 148

 

نماز در شب سوم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب سوم از ماه رجب ده رکعت نماز بگزارد

که در هر رکعتی حمد یک بار و سوره اذا جاء نصر الله  را 5 بار بخواند خداوند برای او در بهشت

کاخی را می سازد که عرض و طول آن هفت بار از دنیا گسترده تر باشد و صدا زننده ای از آسمان

صدا می زند : مژده دهید دوست خدا را به کرامت بزرگت و همنشینی پیامبران و گواهان و نیکوکاران

منبع : اقبال الاعمال ص149

 

صد رکعت نماز در شب چهارم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب چهارم از ماه رجب صد رکعت نماز بگزارد

به این ترتیب که سوره حمد را یک بار بخواند و فلق را یک بار و در رکعت دوم حمد را یک بار و سوره

ناس را یک بار بخواند و هم چنین تمام رکعت ها را این گونه بخواند از هر آسمان فرشته ای فرود

می آید که ثواب آن نماز را تا روز قیامت می نویسد و روز قیامت در حالی می آید که صورتش به

مانند ماه شب چهارده است و نامه اش به دست راست او داده می شود و به آسانی از او

حساب می کشند

منبع : اقبال الاعمال ص150

 

نماز شب ششم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شب شوم از ماه رجب ده رکعت نماز بگزارد

به این ترتیب که حمد را یک بار و آیة الکرسی را هفت بار بخواند صدا زننده ای از آسمان صدا

می زند : ای بنده خدا ! تو براستی دوست خدا هستی و برای تو برای هر حرفی که در این

نماز خواندی شفاعتی از مسلمانان و هفتاد هزار حسنه است که هر حسنه ای در نزد خدا

برتز از کوه های دنیا است

منبع : اقبال الاعمال ص150

 

نماز شب هفتم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شب هفتم از ماه رجب 4 رکعت نماز بگزارد

به این ترتیب که حمد یک بار و سوره اخلاص را سه بار و فلق و ناس را بخواند و پس از سلام

ده بار بر پیامبر صلوات رساند و ذکر صالحات یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله

اکبر را ده بار بگوید خداوند او را در سایه عرش خود قرار داده و ثواب روزه در ماه رمضان را به او

می هد و فرشتگان برای او از خداوند آمرزش می خواهند تا نمازش تمام شود و جان کندن و

فشار قبر بر او آسان می شو و از دنیا بیرون نمی رود تا این که جای خود را در بهشت می بیند

و خداوند او را از بیم بزرگ قیامت ایمن می سازد

منبع : اقبال الاعمال ص 151

 

بیست رکعت نماز در شب هشتم ماه رجب :

هر که در شب هشتم از ماه رجب بیست رکعت نماز بگزارد به این ترتیب که حمد را یک بار

و اخلاص و جحد ( کافرون ) و سوره فلق و ناس را سه بار بخواند خداوند به او پاداش

سپاسگزاران و بردباران را می دهد و نامش را در میان راستگویان بالا می برد و برای او به هر

حرفی پاداش هر راستگو و گواهی است و گویا که قرآن را در ماه رمضان ختم کرده باشد پس

وقتی که از قبرش بیرون می آید هفتاد فرشته به استقال او آمده بهشت را به او بشارت می دهند

و تا آن جا بدرقه اش می کنند

منبع : اقبال الاعمال ص151

 

نماز شب نهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شب نهم ماه رجب دو رکعت نماز یگزارد به

این ترتیب که سوره حمد را یک بار و الهکم التکاثر را 5 بار بخواند از جایش بلند نمی شود تا این

که خداوند او را آمرزیده و ثواب صد حج و صد عمره را به او می دهد و یک میلیون رحمت را بر او

فرود می آورد و او را از آتش ایمن می کند و اگر تا هشتاد روز بعد بمیرد شهید از دنیا می رود

منبع : اقبال الاعمال ص151

 

نماز شب یازدهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شب یازدهم ازماه رجب دوازده رکعت نماز بگزارد

به این ترتیب که سوره حمد را یک بار و دوازده بار آیة الکرسی را بخواند خداوند به او ثواب کسی که

تورات و انجیل و زبور و قرآن و هر کتابی که خداوند بر پیامبرانش نازل کرده را بخواند می دهد و صدا

زننده ای از عرش صدا می زند از نو کارت را آغاز کن که خداوند تو را آمرزیده

منبع : اقبال الاعمال ص153

 

نماز شب دوازدهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی در شب دوازدهم از ماه رجب دو رکعت نماز

بگزارد به این ترتیب که سوره حمد را یک بار و آیات 285 و 286 سوره بقره را ده بار بخواند

خداوند پاداش امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از زشتی ها و نیز ثواب آزادی هفتاد

بنده از نوادگان اسماعیل علیه السلام را به او می دهد و به او هفتاد رحمت عطا می کند

منبع : اقبال الاعمال ص 153

 

نماز شب سیزدهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شب سیزدهم ماه رجب ده رکعت نماز

بگزارد به این ترتیب که در رکعت اول سوره های حمد و  عادیات را یک بار و در رکعت دوم

سوره های حمد و تکاثر را یک بار و دیگر رکعات را به این گونه بخواند خداوند گناهان او را

می آمرزد و اگر مورد عاق ( خشم ) والدین هم باشد خداوند از او راضی می شود و فرشتگان

نکیر و منکر به او نزدیک نشده و او را نمی ترسانند و به سرعت برق از صراط می گذرذ و نامه

اش به دست راست او داده می شود و میزانش سنگین و در بهشت فردوس هزار شهر به او

داده می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 153

 

نماز شب چهاردهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در شب چهاردهم از ماه رجب سی رکعت نماز

بگزارد به این ترتیب که سوره حمد را یک بار و سوره اخلاص را یک بار و آیه آخر سوره کهف را بخواند

به خدایی که جانم به دست اوست اگر گناهانش بیشتر از ستاره های آسمان باشد از نمازش فارغ

نمی شود مگر که پاک و پاکیزه  است و  مثل این که همه کتاب های آسمانی را خوانده باشد

منبع : اقبال الاعمال ص 155

 

نماز شب نیمه ماه رجب :

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند : در شب نیمه ماه رجب دوازده رکعت نماز

می گزاری که بعد از هر دو رکعت سلام میدهی به این ترتیب که : در هر رکعتی سوره های

حمد و اخلاص و فلق و ناس و آیة الکرسی و سوره قدر را 4 بار می خوانی بعد تشهد را خوانده

و سلام می دهی و بعد از اتمام نماز یعنی بعد از سلام نماز 4 بار می گویی :

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً

و بعد هر چه دوست داری دعا می کنی

منبع : اقبال الاعمال ص 155

 

نمازی دیگر در شب نیمه رجب :

این نماز را به روایت داوود بن سرحان از امام صادق علیه السلام می خوانی که فرمود :

در شب نیمه ماه رجب دوازده رکعت نماز می گزاری که در هر رکعتی حمد و سوره را می خوانی

و بعد از اتمام نماز سوره های حمد و فلق و ناس و اخلاص و آیة الکرسی را 4 بار می خوانی و بعد

از آن 4 بار می گویی :

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

آن گاه می گویی :

اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

منبع : اقبال الاعمال ص 157

 

نماز سی رکعتی در شب نیمه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی در شب نیمه ماه رجب سی رکعت نماز بگزارد

به این ترتیب که بعد از حمد سوره اخلاص را ده بار بخواند نمازش تمام نمی شود تا این که

پاداش هفتاد شهید به او داده شود و در روز قیامت نور او برای اهل آن می درخشد هم چنان

که میان مکه و مدینه و خداوند بیزاری از آتش و بیزاری از دورویی را به او عنایت کرده و عذاب

قبر را از او بر می دارد .

منبع : اقبال الاعمال ص 157

 

نمازی دیگر در شب نیمه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب پانزدهم از ماه رجب سی رکعت

نماز بگزارد به این ترتیب که در هر رکعتی سوره حمد را یک بار و اخلاص را ده بار بخواند خداوند

او از آتش می رهاند و برای هر رکعتی عبادت چهل شهید را برای او می نویسد و برای هر آیه ای

نور به او عطا می کند و برای او به خاطر خواندن هر بار سوره توحید دوازده شهر از مشک و عنبر

می سازد و خداوند برای او پاداش نمازگزاران و روزه داران مرد و زن از آن ماه را می نویسد و اگر

میان آن و سال آینده بمیرد شهید از دنیا رفته و از فتنه قبر حفظ می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 157

 

نماز صد رکعتی در شب نیمه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در ایام البیض ماه رجب روزه بگیرد یا

شب هایش را به عبادت بگذراند و در شب نیمه آن صد رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی

سوره اخلاص را ده مرتبه بخواند و پس از اتمام این نماز هفتاد بار استغفار کند از او بدی اهل

آسمان و زمین و ابلیس و سربازانش برداشته می شود و اگر در این ماه بمیرد در حالی می میرد

که خداوند برای او هزار حاجت را برآورده می سازد که پانصد تا از حوائج آخرت و پانصد تا از حوائج

دنیاست که هر حاجتی برآورده شده و قبول است و خداوند تعالی برای او در بهشت صد کاخ از

زمرد می سازد و نعمت های دیگری را بر شمردند و فرمودند : تمام این ها برای کسی است که

ایام البیض ماه رجب را روزه گرفته و شب هایش را به عبادت گذرانیده و این نماز را گزارده که این

برای خداوند آسان است

منبع : بحارالانوار ج 97 ص 50

 

پنجاه رکعت نماز در روز نیمه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در روز نیمه ماه رجب به هنگام بالا آمدن روز 50

رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی سوره های حمد و اخلاص و فلق و ناس را یک بار بخواند از گناهانش

بیرون می آید به مانند روزی که از مادر متولد شده و از قبرش با گواهان محشور می شود و با پیامبران

وارد بهشت می شود و در قبر عذاب نمی شود و تنگی و تاریکی قبر از او برداشته می شود و در

حالی از قبرش برمی خیزد که صورتش می درخشد

منبع : اقبال الاعمال ص 159

 

سی رکعت نماز در شب شانزدهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب شانزدهم از ماه رجب سی رکعت

نماز بگزارد که بعد از حمد سوره اخلاص را ده بار بخواند نمازش تمام نمی شود که ثواب هفتاد

شهید را به او می دهند و در حالی وارد روز قیامت می شود که نور او بر اهل آن  چونان بین

مکه و مدینه می درخشد و خداوند دوری از آتش و دوری از دورویی را به او می دهد و عذاب

قبر را از او بر می دارد

منبع : مصباح المتهجد ص 742

 

نماز شب هفدهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب هفدهم سی رکعت نماز بگزارد

که در هر رکعتی یک بار سوره حمد و ده بار سوره اخلاص را بخواند نمازش تمام نمی شود

که ثواب هفتاد شهید را به او می دهند و در حالی وارد روز قیامت می شود که نور او برای اهل

آن چونان بین مکه و مدینه می درخشد و خداوند دوری از آتش و دوری از دورویی را به او می دهد

و عذاب قبر را از او بر می دارد .

منبع : اقبال الاعمال ص 171

 

نماز شب هیجدهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب هیجدهم از ماه رجب دو رکعت

نماز بگزارد که در آن سوره حمد را یک بار و اخلاص و فلق و ناس را ده بار بخواند وقتی که نماز

تمام شود خداوند به فرشتگان می فرماید : اگر گناهان ایشان از گناهان باج گیرها هم بیشتر

باشد با این نماز او را آمرزیدم و خداوند میان او و آتش شش خندق قرار میدهد که میان هر

خندق مثل میان آسمان و زمین فاصله است

منبع : اقبال الاعمال ص 171

 

نماز شب نوزدهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب نوزدهم ماه رجب 4 رکعت نماز بگزارد

که در آن حمد را یک بار و آیة الکرسی و سوره اخلاص را پانزده بار بخواند خداوند از ثواب به او به

مانند آن چه که به موسی علیه السلام داده می دهد و برای او به ازای هر حرفی ثواب شهیدی

است و خداوند سبحان با فرشتگان به سوی او سه مژدگانی را بر می انگیزاند :

اول اینکه که او را در موقف رسوا نمی سازد

دوم : از او حساب نمی کشد

و سوم این که بدون حساب وارد بهشت می شود

و موقعی که در پیشگاه خداوند تعالی قرار گرفت خداوند تعالی به او سلام می رساند و به او

می فرماید : بنده ام ! نترس و اندوهگین مباش که من از تو راضی ام و بهشت برای تو مباح است

منبع : اقبال الاعمال ص 172

 

نماز شب بیستم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیستم از ماه رجب دو رکعت نماز بگزارد

که در آن سوره حمد را یک بار و سوره قدر را 5 بار بخواند خداوند ثواب ابراهیم و موسی و یحیی

و عیسی علیهم السلام را به او می دهد و هر که این نماز را بگزارد از جن و انس به او چیزی

نمی رسد و خداوند با نظر رحمت به او نگاه می کند .

منبع : اقبال الاعمال ص172

 

نماز شب بیست و یکم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و یکم از ماه رجب شش رکعت

نماز بگزارد که در آن حمد را یک بار و سوره های کوثر و اخلاص را ده بار بخواند خداوند به فرشتگان

کرام الکاتبین دستور می دهد که یک سال برای او گناهی ننویسند و برای او تا این سال بگذرذ

حسنات بنویسند و قسم به خدایی که جانم به دست او و مرا به درستی به پیامبری برانگیخت

کسی که مرا و خداوند را دوست دارد پس این نماز را بگزارد و اگر از ایستاده خواندن ناتوان باشد

نشسته بخواند خداوند به خطر او به فرشتگان مباهات می کند و می فرماید من او را آمرزیدم

منبع : اقبال الاعمال ص173

 

نماز شب بیست و دوم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و دوم ماه رجب هشت

رکعت نماز بگزارد که در آن حمد را یک بار و سوره جحد ( کافرون ) را هفت بار بخواند پس وقتی

که نمازش تمام شد به پیامبر و آلش ده بار صلوات بفرستد و از خداوند عزوجل ده بار استغفار

کند اگر این عمل را انجام دهد از دنیا بیرون نمی رود جز اینکه جای خود را در بهشت می بیند

و مرگش بر اسلام و برای او پاداش هفتاد پیامبر خواهد بود

منبع : اقبال الاعمال ص173

 

نماز شب بیست و سوم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب بیست و سوم از رجب دو رکعت نماز

بگزارد که در آن سوره حمد را یک بار و سوره والضحی را 5 بار بخواند خداوند برای هر حرفی و هر

مرد و زن کافری درجه ای در بهشت به او  می دهد و ثواب هفتاد حج و ثواب کسی که هزار جنازه

را  تشییع کرده باشد و ثواب کسی که هزار مریض را عیادت و ثواب کسی که هزار حاجت مسلمانی

را برآورده سازد را به او می دهد

منبع : اقبال الاعمال ص173

 

نماز شب بیست و چهارم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و چهارم از ماه رجب 40 رکعت

نماز بگزارد که در آن حمد را یک بار و آیه 285 سوره بقره و سوره اخلاص را یک بار بخواند خداوند

تعالی برای او هزار حسنه نوشته و از او هزار گناه را پاک می کند و هزار درجه او را بالا برده و

از آسمان هزار فرشته را می فرستد که دستهایشان را بالا برده و بر او درود می فرستند و خداوند

تعالی سلامت در دنیا و آخرت را به او روزی می کند و گویا که شب قدر را درک کرده باشد .

منبع : اقبال الاعمال ص 174

 

نماز شب بیست و پنجم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و پنجم از ماه رجب بیست

رکعت نماز بین نماز مغرب و عشاء بگزارد که در آن حمد یک بار و آیه 285 سوره بقره و سوره

اخلاص را یک بار بخواند خداوند او و اهل دین و مال و دنیا و آخرتش را حفظ می کند و از جایش

بلند نمی شود که او را می آمرزد .

 

نماز شب بیست و ششم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :کسی که در شب بیست و ششم ماه رجب دوازده

رکعت نماز بگزارد که در آن حمد را یک بار و سوره اخلاص را 40 بار و روایتی 4 بار بخواند

فرشتگان با او مصاحفه می کنند و کسی که فرشتگان با او مصافحه کنند از ایستادن بر صراط

و حساب و میزان ایمن است و خداوند هفتاد فرشته را به سوی او بر می انگیزاند که برای او

طلب آمرزش می کنند و ثوابش را نوشته و به جای صاحب آن تهلیل می کنند و هر زمان که از

جایش تکون بخورد می گویند : خداوندا ! این بنده را بیامرز تا این که صبح شود

منبع : اقبال الاعمال ص 176

 

نماز شب بیست و هفتم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و هفتم از ماه رجب

دوازده رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره اعلی را ده مرتبه

و سوره قدر را ده بار بخواند و بعد از نماز صد بار به پیامبر صل الله علیه و آله صلوات بفرستد

و نیز هفتاد بار استغفار کند خداوند سبحان برای او ثواب فرشتگان را می نویسد .

منبع : اقبال الاعمال ص 178

 

نماز شب بیست و هشتم و بیست و نهم ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب بیست و هشتم از ماه رجب دوازده

رکعت نماز بگزارد که در هر رکعتی از آن سوره سوره حمد را یک بار و سوره اعلی را ده مرتبه

و سوره قدر را ده بار بخواند و بعد از نماز صد بار به پیامبر صل الله علیه و آله صلوات بفرستد

و نیز هفتاد بار استغفار کند خداوند سبحان برای او ثواب فرشتگان را می نویسد .

منبع : اقبال الاعمال ص 188

 

نماز شب سی ام ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : کسی که در شب سی ام از ماه رجب ده رکعت

نماز بگزارد که در هر رکعتی سوره حمد را یک بار و سوره اخلاص را ده بار بخواند خداوند در

بهشت فردوس هفت شهر به او عطا می کند و در حالی از قبرش بیرون می آید که

صورتش به مانند ماه شب چهارده است و بر صراط به مانند برق عبور می کند و از آتش

رهایی می یابد و ستایش مخصوص خداوند است

منبع : اقبال الاعمال ص188

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.