نماز در روز جمعه ماه رجب

1- رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که در روز جمعه ماه رجب 4 رکعت نماز ما بین ظهر

و عصر بخواند به این نحو که در هر رکعتی حمد یک مرتبه و آیة الکرسی هفت مرتبه و قل هو الله

احد 5 مرتبه و سپس بگوید : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ اَسئَلَهُ التُّوبَه خداوند برای او از روزی

که این نماز را خوانده تا روزی که بمیرد هر روزی

الف ) هزار حسنه بنویسد

ب ) به هر آیه ای که خوانده شهری در بهشت از یاقوت سرخ  و به هر حرفی که گفته قصری از

در بهشت از دُر سفید قرار دهد

ج ) او را با حورالعین تزویج نماید

د ) از او راضی شود

ه ) و او را از عابدین شمارد

ی ) و عاقبت او را به سعادت و مغفرت ختم فرماید

منبع : مفاتیح الجنان حاشیه ص 286

 

2- سید بن طاوس این نماز را به اسناد متصل به عبد الله بن عباس نقل کرده که گفت :

رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد فرمودند : هر که در روز جمعه ماه رجب بین ظهر

و عصر 4 رکعت نماز به این ترتیب که :

در هر رکعتی حمد یک بار و  آیة الکرسی هفت بار و اخلاص را 5 بار بخواند آن گاه ده

بار بگوید أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ اَسئَلَهُ التُّوبَه خداوند تبارک و تعالی برای او

از روزی که آن را می خواند تا روزی که می میرد هر روز هزار حسنه می نویسد و

به هر آیه ای که خوانده شهری در بهشت از یاقوت سرخ و به هر حرفی که گفته

قصری در بهشت از مروارید سفید قرار دهد و دختران بهشتی را به عقد او در آورد

و از او به طوری خشنود شود که خشمی بعد از آن نباشد و او را از پرستندگان  می نویسد

و عاقبت او را به خوشبختی و آمرزش در نظر می گیرد و برای او به ازای هر رکعتی که خوانده

پنجاه هزار رکعت می نویسد و او را در بهشت با راستگویان ساکن می کند و از دنیا بیرون نرفته

تا این که جای خود را در بهشت می بیند .

منبع : اقبال الاعمال ص 135

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.