پاداش روزه در ماه مبارک رجب و فضیلت های آن

اهمیت روزه ماه رجب :

امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند : بندگانم را وارد بهشت سازید سپس

امام صادق علیه السلام فرمود : این پاداش کسی است که چیزی از ماه رجب را گر چه

که یک روز در اول و وسط و آخرش باشد روزه گرفته است

منبع : بحارالانوار ج 97 ص 41

زمانیکه روز قیامت فرا رسید صدا زننده ای از درون عرش صدا می زند که کجایید رجبی ها ؟

پس مردمی به پا می خیزند که  صورتهایشان برای اهل قیامت می درخشد به سرشان

تاج فرشته و یا پادشاهی است که با مروارید و یاقوت آراسته شده با هر یک از آنها هزار فرشته

از طرف راست و هزار فرشته از طرف چپ است و می گویند : ای بنده خدا کرامت خداوند عزوجل

گوارایت باد . سپس صدایی از جانب خداوند جل جلاله می آید که : ای مردان و زنان از بندگانم !

به عزت و شکوهم سوگوند که بازگشت به شما را نیکو  و عطایتان را فراوان می سازم و از

بهشت اتاق هایی به شما می دهم که از زیر آن رودخانه هایی جاری است که در آن

جاودانه اید و نیکو پاداش عمل کنندگان است . شما با میل خودتان در ماهی که احترامش

را بزرگداشته و حقش را واجب دانسته ام روزه گرفتید . فرشتگانم این است زنان و مردان

از پاداش ختم یک روز روزه در ماه رجب .

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که ماه رجب یک روز را از روی

ایمان و شناخت روزه بگیرد سزاوار خشنودی بزرگ خداوند می گردد و روزه آن روز خشم

خداوند را فرو می نشاند و دری از درهای جهنم را به روی او می بندد و اگر به مانند زمین

طلا بدهد از روزه  او برتر نمی شود و پاداش آن روز به جز حسنات با چیز دیگری از دنیا

کامل نمی شود هنگامی که آن را فقط برای خدای عزوجل خالص بگرداند و اگر که چیزی

برای دنیای خود بخواهد خداوند عزوجل به او عنایت می کند و اگر نه برای او برتز از آنچه

که آنرا دعا کننده ای از دوستان و رفقا و افراد مورد نظرش خواستند ذخیره می سازد

منبع : بحارالانوار ج 97 ص 26

 

پاداش ختم روزه روز اول ماه رجب :

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود : نوح علیه السلام صدای کشتی را بر

روی کوه جودی شنید و ترسید پس سرش را یک طرف کشتی بیرون آورد دستش را

بلند کرده با انگشتش اشاره کرد می گفت : رهما اتقن  و معنای این دو کلمه این بود

که : پروردگار را نیکو فرما و نوح علیه السلام در روز اول ماه رجب سوار کشتی شد

و به همراهان خود از جن و انس دستور داد که آن روز را روزه بگیرند و گفت : هر کس

از شما که این روز را روزه بگیرد آتش در او به اندازه یک سال راه دور می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 129

و نیز  امام باقر علیه السلام از پدرش از جدش آورده که گفت : رسول خدا صل الله

علیه و آله فرمودند : هر کس روز اول ماه رجب را روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 129

 

فضیلت ختم دو روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب دو روز را

روزه بگیرد آن کرامتی را که برای او در نزد خداوند است توصیف کننده ای از اهل آسمان و

زمین نمی تواند وصفش کند و برای او به مانند پاداش بدست آمده در طول عمر ده نفر از

راستگویان نوشته می شود که عمر آنان خیلی باشد و در روز قیامت به مانند همه آنانی

که ایشان شفاعت می کنند شفاعت می کند و به همراه ایشان محشور می کند تا دین

که وارد بهشت شده و از دوستان آنان می گردد

منبع : اقبال الاعمال ص148

 

فضیلت ختم سه روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب سه روز را

روزه بگیرد خداوند عزوجل میان و آتش خندق یا مانعی قرار می دهد که طول آن راه هفتاد

سال است و خداوند عزوجل در موقع افطار به او می فرماید : حقت بر من واجب گردید و

محبت و دوستی ات بر من لازم گشت . فرشتگانم ! شما را شاهد می گیرم که من گناهان

گذشته و آینده او را بخشیدم .

منبع : اقبال الاعمال ص149

 

 

پاداش ختم چهار روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هرکه از ماه رجب چهار روز را روزه بگیرد از تمام

بلاها مثل دیوانگی و جذام و برص و فتنه دجال به سلامت و از عذاب قبر در امان است

و برای او به مانند پاداش صاحبان خرد که توبه کننده و بسیار باز گشت کننده اند نوشته

می شود و نامه او به دست راستش در ابتدای عبادت کنندگان داده می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 150

 

پاداش ختم پنج روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند :  هر که از ماه رجب 5 روز را روزه بگیرد بر

خداوند حتم است که در روز قیامت خشنودش سازد و به روز قیامت در حالی که

سیمایش به مانند ماه شب چهارده است او را بر می انگیزاند و برای او به مانند

تعداد ریگ های انبوه حسنه نوشته می شود و بدون حساب وارد بهشت می گردد

و به او گفته می شود : هر چه از پروردگارت می خواهی آرزو کن .

منبع : اقبال الاعمال ص150

 

پاداش ختم شش روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که از ماه رجب شش روز را روزه بگیرد

در حال بیرون آمدن از قبر از صورتش نوری می درخشد که از نور آفتاب سفید تر

است و غیر از آن نوری به او داده می شود که با آن اهل قیامت بهره می گیرند

و از ایمن شده ها برانگیخته می شود تا اینکه از صراط بدون حساب می گذرد و از

خشم پدر و مادر ( قطع رحم ) معاف می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 150

 

پاداش ختم هفت روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر کس هفت روز از ماه رجب را روزه بگیرد

درهای هفتگانه جهنم به روی او بسته می شود و خداوند عزوجل بدنش را بر آتش

جهنم حرام می کند

منبع : اقبال الاعمال ص 151

 

پاداش ختم هشت روز روزه در ماه رجب :

از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند : هر کس در ماه رجب هشت روز روزه

بگیرد درهای هشتگانه بهشت به روی او باز می شود و به او می فرماید : از هر یک از

درهای بهشت که می خواهی وارد شو .

منبع : اقبال الاعمال ص151

 

پاداش ختم نه روز روزه در ماه رجب :

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که از ماه رجب نه روز را روزه بگیرد در حالی از

قبرش بیرون می آید که صدا می زند لا اله الا الله و صورتش بجز به طرف بهشت برگردانده

نمی شود و از قبرش بیرون می آید در حالی که صورتش دارای نوری است که برای اهل قیامت

می درخشد تا این که می گویند : شاید این پیامبر برگزیده ای است  و کمتر چیزی که به او

می دهند این است که بدون حساب وارد بهشت می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 151

 

پاداش ختم ده روز روزه در ماه رجب :

امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمودند : هر کس در ماه رجب ده روز را روزه بگیرد

تمام حاجاتش را خداوند برآورده می سازد

منبع : اقبال الاعمال ص 151

رسول خدا صل الله علیه و آله فرمودند : هر که از ماه رجب ده روز را روزه بگیرد خداوند عزوچل

برای او دو بال سبز قرا می دهد که با مروارید و یاقوت تزیین شده که با آن به سرعت برق از

صراط به طرف بهشت پرواز می کند و خداوند بدی هایش را به نیکویی تبدیل کرده و او را در

قصر کسانی قرار می دهد که برای خداوند عدل را بپا می دارند و گویا که او هزار سال خداوند

عزوجل را ایستاده با صبر و شناخت عبادت کرده باشد

منبع : اقبال الاعمال ص152

 

پاداش ختم یازده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب یازده روز را

روزه بگیرد در روز قیامت بنده ای به ثواب برتر از او نمی رسد مگر کسی که به مانند او

یا بیشتر از او روزه بگیرد .

منبع : اقبال الاعمال ص 153

 

پاداش ختم دوازده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب دوازده روز

را روزه بگیرد در روز قیامت با دو لباس سبز از ابریشم و زربخت پوشانده می شود و به آن

دو آراسته می گردد که اگر یکی از آنها به دنیا آویخته می شود میان مشرق و مغرب زمین

را روشن می سازد و جهان از مشک هم خوشبوتر می شود

منبع : اقبال الاعمال ص153

 

پاداش ختم سیزده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب سیزده روز را

روزه بگیرد در روز قیامت برای او سفره ای از یاقوت سبز در سایه عرش انداخته می شود

که ستون های آن از مروارید است که از جهان هفت بار پهناورتر است و برآن سینی هایی

از مروارید و یاقوت قرار داده شده که در هر سینی هفتاد هزار رنگ غذا است که رنگی از

آن با رنگ دیگر و بویی با بوی دیگر تشبیه نیست پس از آن تناول می کند در حالیکه مردم در

سختی زیاد و دشواری بزرگ ( روز قیامت ) قرار دارند

منبع : اقبال الاعمال ص154

 

پاداش ختم چهارده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب 14 روز را روزه

بگیرد خداوند عزوجل از پاداش آن می دهد که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و بر دل آدمی

خطور نکرده است از کاخ های بهشتی که با مروارید و یاقوت ساخته شده باشد

منبع : اقبال الاعمال ص155

 

پاداش ختم پانزده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب 15 روز را روزه

بگیرد در روز قیامت در جایگاه ایمن شدگان می ایستد پس فرشته ای مقرب و پیامبر و رسولی

بر او نمی گذرد جز اینکه می گوید : خوشا به حالت تو ایمنی مقربی و مشرفی به تو غبطه

می خورند ساکن بهشتی

منبع : اقبال الاعمال ص160

 

پاداش ختم شانزده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب شانزده روز

را روزه بگیرد از اولین کسانی می شود که سوار بر مرکبی از نور شده و با آن در عرصه ی

بهشت به سوی خانه رحمان می رود

منبع : اقبال الاعمال ص 165

 

پاداش ختم هفده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر کس هفده روز را روزه بگیرد

در روز قیامت برای او در صراط هفتاد هزار چراغ از نور می گذارند تا اینکه با نور آن چراغ ها

از  صراط به طرف بهشت برود در حالیکه فرشتگان با خوش آمد گویی و سلام او را بدرقه

می کنند .

منبع : اقبال الاعمال ص171

 

پاداش ختم هیجده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر که از ماه رجب 18 روز

را روزه بگیرد با حضرت ابراهیم علیه السلام در بارگاه جاودان بر تخت های مروارید

یاقوت همراه می شود

منبع : اقبال الاعمال ص 171

 

پاداش ختم نوزده روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس نوزده روز از رجب را

روزه بگيرد، خداوند كاخى از مرواريد رخشان در بهشت جاودان در كنار قصر آدم و ابراهيم

(عليهما السلام) براى او بنا خواهد كرد، و او بر آن دو پيامبر سلام مى‏كند و آنان نيز

به احترام او و اداى حق وى، بر او سلام مى‏كنند، و براى او در برابر هر روزى كه در اين

ماه روزه بگيرد پاداش هزار سال روزه نوشته مى‏شود

منبع : اقبال الاعمال ص 172

 

پاداش ختم بیست روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : و هر كس بيست روز از رجب را

روزه بگيرد، گويى بيست هزار سال خدا را عبادت كرده است

منبع : اقبال الاعمال ص 172

 

پاداش ختم بیست و یک روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و يك روز از رجب را

روزه بگيرد، روز قيامت شفاعتش در باره گروهى بسيار از خطاكاران و گناهكاران كه شمارشان

به تعداد افراد قبيله ربيعه و مضر است پذيرفته مى‏شود.

منبع : اقبال الاعمال ص 172

 

پاداش ختم بیست و دو روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و دو روز از رجب

را روزه بگيرد، منادى از آسمان ندا مى‏كند: اى دوست خدا، مژده باد تو را به كرامتى عظيم

از جانب خدا، و همنشينى با پيامبران و راستى پيشگان و شهيدان و شايستگان كه خدا

بر آنان نعمت ارزانى داشته و نيكو رفيقانى هستند.

منبع : اقبال الاعمال ص 173

 

پاداش ختم بیست وسه روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و سه روز از

رجب را روزه بگيرد، از آسمان به او ندا مى‏رسد: خوشا به حال تو اى بنده خدا كه رنجى

اندك بردى و از نعمتهاى فراوان برخوردار شدى. خوشا به حال تو آن گاه كه پرده از جلوى

چشم تو برداشته شود و به ثواب بزرگ پروردگارت برسى و در سراى سلامت در جوار

خليل خدا ساكن شوى

منبع : اقبال الاعمال ص 173

 

پاداش ختم بیست و چهار روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و چهار روز از رجب

را روزه بگيرد، فرشته مرگ به صورت جوانى كه حلّه‏اى از ديباى سبز پوشيده و سوار بر

اسبى از اسبهاى بهشت است بر او نازل مى‏شود، در حالى كه در دستش پارچه حريرى

است سبز رنگ كه با مشك ناب معطر شده، و در دست ديگرش قدحى است زرّين كه

از شراب بهشتى لبريز گرديده است، پس او را هنگام جان دادن سيراب مى‏كند و

سختيهاى مرگ بر او آسان مى‏گردد، سپس روحش را در آن پارچه حرير مى‏گذارد، و چنان بوى‏

خوشى از آن بر مى‏خيزد كه ساكنان آسمانهاى هفت‏گانه از آن بهره مى‏برند، آن گاه در قبر خود

سيراب مى‏آرامد، و روز قيامت نيز سيراب زنده مى‏شود تا در كنار كوثر بر پيامبر (ص) وارد گردد.

منبع : اقبال الاعمال ص 174

 

پاداش ختم بیست و پنج روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و پنج روز از رجب

را روزه بگيرد، هنگامى كه از قبر خارج مى‏شود هفتاد هزار فرشته كه به دست هر يك

پرچمى از مرواريد و ياقوت است، با زيورها و لباسهايى بهشتى او را استقبال مى‏كنند و

مى‏گويند: اى دوست خدا، به سوى پروردگارت بشتاب، از اين رو وى از نخستين كسانى

است كه با مقرّبان درگاه الهى كه خدا از آنان خشنود است و آنان نيز از خدا خشنودند،

وارد بهشتهاى جاويد مى‏شود، اين است آن كاميابى بزرگ.

منبع : اقبال الاعمال ض 174

 

پاداش ختم بیست و شش روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و شش روز از

رجب را روزه بگيرد، خداوند براى او در سايه عرش يك صد قصر از مرواريد و ياقوت بنا

مى‏كند كه بالاى هر قصرى خيمه‏اى سرخ از حرير بهشتى قرار دارد، و او در كمال رفاه

و نعمت در آن خيمه‏ها ساكن مى‏شود، در حالى كه مردم هنوز گرفتار حساب خويش هستند

منبع : اقبال الاعمال ص 176

 

پاداش ختم بیست و هفت روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و هفت روز از

رجب را روزه بگيرد، خداوند قبر او را به گستردگى چهار صد سال راه وسعت مى‏بخشد،

و همه اين مسافت را از مشك و عنبر پر مى‏كند

منبع : اقبال الاعمال ص 176

 

پاداش ختم بیست و هشت روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و هشت روز از

رجب را روزه بگيرد، خداوند ميان او و آتش دوزخ نه خندق را حايل مى‏كند كه فاصله هر

خندقى تا خندق ديگر، مانند فاصله ميان آسمان و زمين است كه پانصد سال راه است.

منبع : اقبال الاعمال ص 188

 

پاداش ختم بیست و نه روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس بيست و نه روز از رجب

را روزه بگيرد، خداوند او را هر چند باجگير باشد مى‏آمرزد. و اگر زنى هفتاد بار زنا كرده باشد

و با اين روزه‏ها خشنودى خدا و رهايى از دوزخ را بطلبد، قطعا خدا او را خواهد بخشيد.

منبع : اقبال الاعمال ص 188

 

پاداش ختم سی روز روزه در ماه رجب :

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت شده که فرمودند : هر كس سى روز ماه رجب را

روزه بگيرد، مناديى از آسمان ندا مى‏كند: اى بنده خدا، گناهان گذشته تو آمرزيده شد،

اينك عمل خود را از سر گير و مراقب آينده‏ات باش. و خداوند باغهايى در بهشت به او

عطا مى‏كند كه در هر باغى چهل هزار شهر از طلاست، و در هر شهرى چهل هزار

كاخ است كه هر كاخى چهل هزار هزار اتاق وجود دارد و در هر اتاقى چهل هزار هزار

سفره از طلاست كه بر هر سفره‏اى چهل هزار هزار كاسه نهاده شده است و در هر

كاسه‏اى چهل هزار هزار نوع خوردنى و نوشيدنى قرار دارد كه هر كدام داراى رنگى

مخصوص است، و در هر اتاقى چهل هزار هزار تخت زرّين است كه طول هر تختى دو

هزار ذراع در دو هزار ذراع است، و بر هر تختى دخترى است از حوريان بهشتى كه داراى

سيصد هزار گيسو از نور است و هر رشته‏اى از آن گيسوان را هزار هزار كنيز بر گرفته و

با مشك و عنبر خوشبو مى‏كنند تا هنگامى كه روزه دار ماه رجب به وصال آن حوريان

برسد. اينها براى كسى كه تمام ماه رجب را روزه بگيرد.

در روایتی از امام رضا علیه السلام آمده است که فرمودند : هر که سی روز از ماه

رجب را روزه بگیرد خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد .

منبع : اقبال الاعمال ص 190

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.