ختمی مجرب در پیدا کردن صفای قلب و باطن

چنانچه آیة الکرسی را روز جمعه بعد از نماز عصر در مکانی خلوت 70 مرتبه بخواند در قلب او کیفیت عجیبی پیدا می شود و هر دعایی که درخواست کند مورد قبول واقع خواهد شد       منبع : مخزن تعویذات ص 87          

ذکر جهت رسیدن به حالات ملکوتی و عرفانی

کسی که به ذکر این اسم یعنی   یا سبوح یا قدوس   مداومت کند حالات ملکوتی و عرفانی خوبی برایش حاصل می شود طوری که در ملکوت سیر می کند به شرطی که کم بخورد کم سخن بگوید در خلوت انجام دهد و از مردم فاصله بگیرد و هر روز غسل کند     منبع : …

ذکر جهت جلای قلب

هر کس 40 روز هر روز 16650 مرتبه ذکر شریف البصیر را بگوید برای او جلای قلب حاصل می شود به طوری که اگر کسی از پیش روی او بگذرد ضمیر و مزاج و خوی بلکه نام او را هم بداند به جمیع مرادات دین و دنیا و صفای ظاهر و باطن برسد و کارهای …

راه حل رفع قساوت و سنگدلی

امام محمد باقر علیه السلام می فرماید : کسی که در قلبش قساوت و سنگ دلی را احساس می کند برای رفع این مشکل سوره یس را بوسیله زعفران در یک ظرفی بنویسد و سپس بوسیله آب آن ظرف را شستشو داده و بیاشامد   منبع : بصائر ج 33 ص 608    

ختم جهت سلامتی ایمان

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه نازعات را با نیت خالص و توجه به خدا به جهت سلامتی ایمان و سلامتی از دشمن 21 بار بخواند بسیار موثر است     منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 194    

ذکر جهت نورانیت ظاهر و باطن

هر کس اسم شریف الظاهر را بعد از هر نماز ورد خود سازد و 500 مرتبه بگوید خداوند ظاهرو باطنش را نورانی می کند و او را از غفلت بیدار می سازد و از تاریکی شب در امان خواهد بود     منبع : بحرالغرائب ص 129    

ذکر جهت فتح و صفای باطن

هر کس 18 شبانه روز 8793 مرتبه  یا فتاح بگوید برای او فتحی واقع می شود که هرگز قبض و بسط نبیند و برای باطن از عالم غیب فتح بسیار می رسد و چندان صفای باطن می یابد که از دنیا مطلقا  اعراض می کند و بعد از رسیدن به این مرحله از عزت و …

ذکر برای نورانیت و روحانیت قلب

خواندن 1000 مرتبه سوره توحید در هر روز برای نورانیت و روحانیت قلب آسان شدن امور رزق بسیار نافع است . در روایت از پیامبر نقل شده است که اگر کسی این سوره مبارکه را 1000 بار بخواند خود را از خدا خریده و از بندگان الهی شود .     منبع : روح و …

دعا جهت آرامش و شرح صدر

نوشیدن آب سوره عنکبوت موجب شادی دل و شرح صدر می شود و اگر برای افروختگی و حرارت چهره از این آب صورت را بشویند برطرف می شود و اگر هنگام خواب این سوره خوانده شود موجب آرامش و راحتی در خواب می شود     منبع : تفسیرالبرهان، ج4، ص301