جهت رسیدن به اسرار باطن

جهت رسیدن به اسرار باطن :

هر کس طالب اسرار باطن است تامدت ۴۰ شبانه روز روزی یک بار غسل کند و بعد از غسل به عدد تکثیر که

۱۰۴۰ مرتبه می باشد اسم شریف المهیمن را بگوید پس از آن که با کسی سخن بگوید البته به مقصود می

رسد و بر دل های خلایق مطلع می گردد و باطن او صفاتی را پیدا کند که خود متحیر شود و صاحب باطن میشود

و فیوضاتی عائد او می شود که دیگر نظر به ظاهر نکند و پس از این که به مقصود رسید نیز هر روز صد مرتبه

این اسم را بگوید

 

 

منبع : بحر الغرائب ص ۲۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.