جهت یقین به روز جزا

جهت یقین به روز جزا :

بعضی از بزرگان فرموده اند : اگر کسی سوره مبارکه انسان را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بسیار

بخواند بر ایمان به خدا و یقین به روز جزا ثابت قدم شود و شک در دل او نیاید و همیشه سخنان با حکمت و

نافع از زبان او جاری شود

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 192

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.