دعا جهت حفظ از بدیها

هر کس با ایمان سوره مبارکه عبس را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

در ظرف پاک و به عسلی که آتش ندیده باشد آن را مخلوط کند و از آن عسل طعامی سازد

هر کس از آن بخورد خداوند متعال در دل او القای خیر کند و او را از بدی ها و اوصاف زشت پاک کند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 195

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.