ذکر برای نورانیت و روحانیت قلب

خواندن 1000 مرتبه سوره توحید در هر روز برای نورانیت و روحانیت قلب آسان شدن

امور رزق بسیار نافع است . در روایت از پیامبر نقل شده است که اگر کسی این سوره

مبارکه را 1000 بار بخواند خود را از خدا خریده و از بندگان الهی شود .

 

 

منبع : روح و ریحان ص 78

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.