ذکر جهت رسیدن به حالات ملکوتی و عرفانی

کسی که به ذکر این اسم یعنی   یا سبوح یا قدوس   مداومت کند حالات ملکوتی و عرفانی

خوبی برایش حاصل می شود طوری که در ملکوت سیر می کند به شرطی که کم

بخورد کم سخن بگوید در خلوت انجام دهد و از مردم فاصله بگیرد و هر روز غسل کند

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 148

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.