ذکر جهت نورانیت ظاهر و باطن

هر کس اسم شریف الظاهر را بعد از هر نماز ورد خود سازد و 500

مرتبه بگوید خداوند ظاهرو باطنش را نورانی می کند و او را از غفلت

بیدار می سازد و از تاریکی شب در امان خواهد بود

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 129

 

 

2 comments on “ذکر جهت نورانیت ظاهر و باطن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.