برای دیدن راه های پنهان

 

برای دیدن راه های پنهان :

این اسم اعظم ها را جبرائیل بر روی بال های خود نوشته است . اگر به آن نگاه کنی راه های نادیدنی پیدا

می شود . اگر کسی آن را نوشته همراه اسم خود حمل کند مانند پیغمبر دارای هیبت خواهد شد و اجنه و

عفریت و سحربازان نمی توانند کاری به او کنند . اگر برای مریض نوشته شود او بهبودی می یابد .

 

 

منبع : مخزن الافاق ص ۲۲۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.