خاصیتی عجیب از آیه نور برای شفای مریض

هر کس آیه نور را تا ( نور علی نور ) ( آیه 35 سوره نور ) بر آینه ای در شب جمعه آخر

ماه بنویسد و به مدت چهل شب هر شب چهل مرتبه آیه را بر آینه بخواند به قدرت خدا

حتی هر کس در آن نگاه کند شفا یابد !!

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 3 ص 21 و 22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.