ختم برای درمان درد چشم

هر کس با ایمان درد چشم داشته باشد سوره مبارکه ملک  را تا آیه

بئس المصیر (6)

سه روز متوالی هر روز سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن

بخواند و بر چشم دمد درد چشم زایل شود

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 179 و 180

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.