ختم جهت درمان امراض و اورام

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است چون کسی سوره مبارکه انعام را به

مشک و زعفران با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و شش روز متوالی

بخورد از همه اورام و اوجاع و امراض شفا یابد.

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 53

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.