ختم جهت درمان امراض چشم

ازحضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه فصلت

را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و به آب باران بشوید وبه آن آب سرمه ساید

و در چشم کشد یا چشم را با آن آب بشوید همه امراض چشم او زایل شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 145

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.