ختم جهت درمان تب

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

انفطار را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بشوید و کسی که تب دارد

از آن آب غسل کند شفا یابد

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 197

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.