ختم جهت درمان تب و سردرد

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

سجده را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بر کسی بندد که تب داشته

باشد یا سردرد شفا یابد

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 128

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.