ختم جهت درمان دردهای بدن

هر کس با ایمان سوره مبارکه حاقه را به روغن زیتون با نیت خالص و توجه به خدا

و معنی آن بخواند و آن را در اعضاء بدن مالد دردهای بدنش زایل گردد

اگر کسی این روغن را به بدن نوزاد مالد از همه آفات و حیوانات موذی محفوظ

ماند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 182

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.