ختم جهت درمان سُرفه شدید

منقول است هر کس با ایمان سوره مبارکه زخرف را با نیت خالص و توجه به خدا

ومعنی آن بنویسید و به آب بشوید کسی که سرفه شدید دارد از آن بیاشامد شفا

یابد .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 148

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.