ختم جهت شفای درد چشم

حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله فرموده اند : هر کس را درد چشم باشد 52

بار سوره مبارکه توحید را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و هر بار

بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگوید و باد بر دست دمد و بر چشم خود مالد

چشمش شفا یابد .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 232

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.