ختم برای درمان درد جگر و سپرز

هر کس با ایمان سوره مبارکه مومن را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال

وضو بنویسد و بشوید و به آن آب آرد خمیر کند و نان را بعد از آن که خشک شده باشد

نرم بکوبد و در ظرف پاک کند و سر بپوشد چون صاحب درد جگر و درد سپرز طحال از آن یک

کف بخورد شفا یابد

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 144

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.