ختم سوره حمد برای شفای بیماری

مرحوم شیخ طوسی می گوید : امام حسن عسگری علیه السلام از امام صادق

علیه السلام نقل می کند که هر کس مریض شود سر را بر درون پیراهن خویش برده

و هفت مرتبه سوره حمد را بخواند عافیت نصیب او خواهد شد و اگر خوب نشد هفتاد

مرتبه بگوید من ضامنم که خوب خواهد شد
منبع : بحارالانوار ج 95 ص 65 و امالی طوسی ج 1 ص 290

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.